Bakanlar Kurulu Kararları

• KAMU ALACAKLARINA UYGULANACAK GECİKME FAİZ ORANLARINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

• Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

     Memurlara verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi
ve
Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi

• 17 EKİM 2009 GÜN VE 27379 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN 12 EKİM 2009 GÜN VE 2009/15513 SAYILI 2010 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI EKİDİR

• KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI, DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLAR İLE BAZI KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

• 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki

• 6772 SAYILI KANUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN BAKANLAR KURULU KARARI

• YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE ve KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR