Eğitim Çalışmaları

5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuatla İlgili Sunumlar

• Bütçe Mevzuatı Ders Notları

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Ders Notları

• Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi

• Bütçe Türleri

• 1050 Sayılı Kanuna Göre Harcama Sürecinde Yer Alan Görevliler

• Analitik Bütçe Sınıflandırması

• Bütçe Harcama Süreci

• Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Kamu İdare Bütçeleri ve Bütçelerin Uygulama Esasları

• Çok Yıllı Bütçeleme

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu Mali Yönetiminde Saydamlık

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması

• Performans Esaslı Bütçeleme

• 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı

• Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

• Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi

• Taşınır Mal Yönetmeliği

• Taşınır Mal Yönetimi

• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen 04-05.06.2011 tarihinde verilen EKAP eğitimine ilişkin pratik bilgiler