Genelgeler

 

 

• Tedavi Katılım Payı İle İlgili Genelge

• Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler İle İlgili Genelge

• 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

• 05.08.2006 Genelge

• SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEVRİ İLE İLGİLİ GENELGE