İç Kontrol Eğitim Çalışmaları

İÇ KONTROL KAVRAMSAL ÇERÇEVE

INTOSAI-İÇ KONTROL STANDARTLARI KILAVUZU

INTOSAI-KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ VE TAMAMLAYICI BİLGİLER

İYTE – MAKALE – İç Kontrolün Tarihçesi

İYTE – COSO 2013 Yol Haritası – SEDA TIĞDEMİR

İYTE – SÜREÇ ÜZERİNDEN RİSK VE KONTROL FAALİYETLERİ BELİRLEME

RİSK DEĞERLEME VE KONTROL FAALİYETLERİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ TANIMLAMA