İç Kontrol Komisyon ve Çalışma Grupları Üyeleri

 İYTE İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

Başkan

  Rektör Yardımcısı – Koordinatör   Prof.Dr. Serdar KALE

Üye

  Mühendislik Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi  

Üye

  Mimarlık Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi  

Üye

  Fen Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi  

Üye

 Müh. ve Fen Bil. Enst. Müdürü – Müdür Yrd. veya Temsilcisi  

Üye

  Yabancı Diller Yüksekokulu  Müdürü – Müdür Yrd. veya Temsilcisi  

Üye

  Araştırmalar Direktörü   Prof.Dr. Ahmet EROĞLU

Üye

  Genel Sekreter   A.Bahadır YALDIZ

Üye

  Strateji Geliştirme Daire Başkanı   Nazife ŞAHİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İYTE İÇ KONTROL İDARİ BİRİMLER ANA ÇALIŞMA GRUBU

Başkan

  Rektör Yardımcısı – Koordinatör     Prof.Dr. Serdar KALE

Üye

  Genel Sekreter   A.Bahadır YALDIZ

Üye

  Strateji Geliştirme Daire Başkanı   Nazife ŞAHİN

Üye

  İdari ve Mali İşler Daire Başkanı   Jale SABIR GİN

Üye

  Personel Daire Başkanı   Füsun SİNGİ

Üye

  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı   Gültekin GÜRDAL

Üye

  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı   Bahattin TAYANÇ

Üye

  Bilgi İşlem Daire Başkanı   Önder BECEREN

Üye

  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı   A.Bahadır YALDIZ (Vekil)

Üye

  Öğrenci İşleri Daire Başkanı   Aynur YAKAR

Üye

  Hukuk Müşaviri   Emine OKTAY

Üye

  Mali Hizmetler Uzmanı   Mediha İŞDAR


İYTE İÇ KONTROL AKADEMİK BİRİMLER ANA ÇALIŞMA GRUBU

Başkan

  Rektör Yardımcısı – Koordinatör   Prof.Dr. Serdar KALE

Üye

   Genel Sekreter   A.Bahadır YALDIZ

Üye

  Strateji Geliştirme Daire Başkanı   Nazife ŞAHİN

Üye

  Mühendislik Fakültesi Sekreteri   Erdinç DURLA

Üye

  Mimarlık Fakültesi Sekreteri   İlknur ARIKAN

Üye

  Fen Fakültesi Sekreteri   Deniz AKTUĞ

Üye

  Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreteri   Seda AKTAŞ

Üye

  Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreteri   Ayçin ERCAN

Üye

  Araştırmalar Direktörü veya Temsilcisi  

Üye

  Araştırma Merkez Müdürü veya Temsilcisi   Yönetim tarafından belirlenir.

Üye

  Mali Hizmetler Uzmanı   Mediha İŞDAR

 

Birim Görevlileri

Genel Kültür Dersleri Bölüm Başkanlığı
Öğr.Gör. Burak DİNDAROĞLU
Öğr.Gör. Yasemin Özcan GÖNÜLAL
Sürekli Eğitim Merkezi
Gülendam TUĞRUL
Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırmalar Merkezi
Prof. Dr. Ramazan Tuğrul SENGER
Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doç.Dr. Koray VELİBEYOĞLU
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Uzman Özgü OKUR
Uzman Evrim PAŞIK
Tekniker Dane Rusçuklu
Malzeme Araştırma Merkezi
Doç.Dr. Cem ÇELEBİ
Öğr.Gör. Duygu Oğuz KILIÇ
Öğr.Gör. Zehra Sinem YILMAZ
Öğr.Gör. Mutlu Devran YAMAN
Öğr.Gör. Işın ÖZÇELİK
Öğr.Gör. Mine BAHÇECİ
Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Öğr.Gör. Ebru KUZGUNKAYA