İYTE 2017 YILI BİRİM FAALİYET RAPORLARI

AKADEMİK BİRİMLER

Fen Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mühendislik Fakültesi

İDARİ BİRİMLER

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Hukuk Müşavirliği

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Sağlık,Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Strateji Faaliyet Raporu

DİĞER

Araştırmalar Direktörlüğü

Döner Sermaye

ICTP-ECAR

Medya Web Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

MERKEZLER

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BİYOMER)

Çevre Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Malzeme Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Merkezi