Kalite Politikamız

Mevzuat hükümlerine, kalite ve iç kontrol yönetim sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Daire Başkanlığımızın görev ve sorumluluk içerisinde yer alan: Strateji Planlama, Bütçe Planlama ve Performans Takip, Ön Mali Kontrol, Muhasebe Kesin Hesap ve İdari Hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi; İç ve Dış Paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kalite politikamızdır.