Mevzuat

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2018)

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik (2006)

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara İlişkin Tebliğ