Muhasebe Kesin Hesap ve Programlama

  •     Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
  •     Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
  •     Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
  •     Malî istatistikleri hazırlamak.