Personel

PERSONEL LİSTESİ ve İLETİŞİM ADRESLERİ

 

Nazife ŞAHİN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
Email :nazifesahin@iyte.edu.tr 
Tel  : 0 (232) 750 62 51
Faks: 0 (232) 750 62 59

Ayşegül ADALI 
Mali Hizmetler Uzmanı 
Görevi:
Muhasebe Yetkilisi
Email: ayseguladali@iyte.edu.tr
Tel   :  0 (232) 750 62 53
Faks :  0 (232) 750 62 59

BÜTÇE VE PERFORMANS – STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİ

Adviye ÖZÇETİN 
Şube Müdürü 
Görevi:
Stratejik Planlama ve Yönetim-Bütçe Performans-Taşınır Konsolide Yetkilisi
Email: adviyeozcetin@iyte.edu.tr 
Tel  : 0 (232) 750 62 55
Faks: 0 (232) 750 62 59

 

İÇ KONTROL BİRİMİ 

Mediha İŞDAR 
Mali Hizmetler Uzmanı 
Görevi:
İç Kontrol-Ön Mali Kontrol-Güncel Mevzuat Takibi
Email: medihaisdar@iyte.edu.tr
Tel   :  0 (232) 750 62 54
Faks :  0 (232) 750 62 59

 

MUHASEBE VE KESİN HESAP BİRİMİ 

MAAŞ VE ÖZLÜK SERVİSİ

Atalay GÜVEN 
Şube Müdürü 
Görevi:
Muhasebe-Özlük Hakları-Ek Dersler-Emanet Hesapların Muhasebe İşlemleri
Email: atalayguven@iyte.edu.tr 
Tel  : 0 (232) 750 62 58
Faks: 0 (232) 750 62 59

Erkan BAĞLAN
Bilgisayar İşletmeni
Görevi:
Muhasebe-Özlük Hakları-Emanet Hesapların Muhasebe İşlemleri
Email: erkanbaglan@iyte.edu.tr 
Tel  : 0 (232) 750 62 61
Faks: 0 (232) 750 62 59

Türkan ERDAL
Bilgisayar İşletmeni
Görevi:
Muhasebe-Özlük Hakları-Emanet Hesapların Muhasebe İşlemleri
Email: turkanerdal@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 71
Faks: 0 (232) 750 62 59

 

ÖN MALİ KONTROL VE ÖDEME İŞLEMLERİ VE TAŞINIRLAR

Önder HANCIOĞLU
Şube Müdürü
Görevi:
Ön Mali Kontrol
E-Mail: onderhancioglu@iyte.edu.tr
Tel:0 (232) 750 62 62
Faks:0 (232) 750 62 59

Mehmet KEÇECİOĞLU
Mali Hizmetler Uzmanı
Görevi:
Ön Mali Kontrol
Email : mehmetkececioğlu@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 63 41
Faks: 0 (232) 750 62 59

Duygu PERKER

Mali Hizmetler Uzmanı 
Görevi:
Ön Mali Kontrol-Ödeme Evraklarının Kontrolü
E-mail: duyguperker@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 63
Faks: 0 (232) 750 62 59

Elif BECERİK
Bilgisayar İşletmeni
Görevi:
Taşınır Kayıt Yetkilisi-Ödeme Evraklarının Kontrolü
E-Mail: elifbecerik@iyte.edu.tr
Tel:0 (232) 750 62 60
Faks:0 (232) 750 62 59

 

PROJELER SERVİSİ

Mediha İŞDAR 
Mali Hizmetler Uzmanı 
Görevi:
Bilimsel Araştırma Projeleri( AB,ERASMUS,BAP , SAN-TEZ , TUBITAK Projeleri )
E-mail: medihaisdar@iyte.edu.tr
Tel    :  0 (232) 750 62 54
Faks  :  0 (232) 750 62 59

Murat EKİCİ
Şube Müdürü
Görevi:
Bilimsel Araştırma Projeleri( AB,ERASMUS,BAP , SAN-TEZ , TUBITAK Projeleri )
Ön Mali Kontrol ve Muhasebe İşlemleri
E-Mail: muratekici@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 56
Faks: 0 (232) 750 62 59

Onur DEMİR
Şef
Görevi:
Bilimsel Araştırma Projeleri( AB,ERASMUS,BAP , SAN-TEZ , TUBITAK Projeleri )
E-Mail: onurdemir@iyte.edu.tr
Tel : 0 (232) 750 62 64
Faks: 0 (232) 750 62 59

Rahim YILMAZ

Bilgisayar İşletmeni
Görevi:
Bilimsel Araştırma Projeleri( AB,ERASMUS,BAP , SAN-TEZ , TUBITAK Projeleri )
E-Mail: rahimyilmaz@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 68
Faks: 0 (232) 750 62 59

Zehra MOLLA
Memur
Görevi:
Bilimsel Araştırma Projeleri( AB,ERASMUS,BAP , SAN-TEZ , TUBITAK Projeleri )
Ön Mali Kontrol ve Muhasebe İşlemleri
E-Mail: zehramolla@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 72
Faks: 0 (232) 750 62 59

 

VEZNE SERVİSİ

Gülsüm ÇAKI
Veznedar Vekili
Görevi:
Kasa ve Banka İşlemleri
E-Mail: gulsumcaki@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 57
Faks: 0 (232) 750 62 59

 

Ahmet SUCİ
Memur
Görevi:
Evrak ve Sekretarya İşleri
E-Mail: ahmetsuci@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 50
Faks: 0 (232) 750 62 59