Personel

PERSONEL LİSTESİ ve İLETİŞİM ADRESLERİ

 

Nazife ŞAHİN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
Email :nazifesahin@iyte.edu.tr 
Tel  : 0 (232) 750 62 51
Faks: 0 (232) 750 62 59

 

Bedriye KÖROĞLU
Bilgisayar İşletmeni
Görevi:
Özel Kalem
E-Mail: bedriyebaykal@iyte.edu.tr
Tel : 0 (232) 750 62 50
Faks: 0 (232) 750 62 59

 

BÜTÇE VE PERFORMANS – STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİ

Onur DEMİR
Şef
Görevi:
Bütçe ve Performans işlemleri-Stratejik Planlama Raporlamaları
E-Mail: onurdemir@iyte.edu.tr
Tel : 0 (232) 750 62 64
Faks: 0 (232) 750 62 59

 

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ

Önder HANCIOĞLU
Şube Müdürü
Görevi:
İç Kontrol-Ön Mali Kontrol-Güncel Mevzuat Takibi
Email: onderhancioglu@iyte.edu.tr
Tel   :  0 (232) 750 62 62
Faks :  0 (232) 750 62 59

 

Mediha İŞDAR 

Mali Hizmetler Uzmanı 
Görevi:
İç Kontrol-Ön Mali Kontrol-Güncel Mevzuat Takibi
Email: medihaisdar@iyte.edu.tr
Tel   :  0 (232) 750 62 54
Faks :  0 (232) 750 62 59

 

MUHASEBE VE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ 

Ayşegül ADALI 
Mali Hizmetler Uzmanı 
Görevi:
Muhasebe Yetkilisi
Email: ayseguladali@iyte.edu.tr
Tel   :  0 (232) 750 62 53
Faks :  0 (232) 750 62 59

MAAŞ VE ÖZLÜK SERVİSİ

Atalay GÜVEN 
Şube Müdürü 
Görevi:
Muhasebe-Özlük Hakları-Ek Dersler-Emanet Hesapların Muhasebe İşlemleri
Email: atalayguven@iyte.edu.tr 
Tel  : 0 (232) 750 62 58
Faks: 0 (232) 750 62 59

Erkan BAĞLAN
Bilgisayar İşletmeni
Görevi:
Muhasebe-Özlük Hakları-Emanet Hesapların Muhasebe İşlemleri
Email: erkanbaglan@iyte.edu.tr 
Tel  : 0 (232) 750 62 61
Faks: 0 (232) 750 62 59

Türkan ERDAL
Bilgisayar İşletmeni
Görevi:
Muhasebe-Özlük Hakları-Emanet Hesapların Muhasebe İşlemleri
Email: turkanerdal@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 71
Faks: 0 (232) 750 62 59

DİĞER HARCAMALAR SERVİSİ

Mehmet KEÇECİOĞLU
Mali Hizmetler Uzmanı
Görevi:
Taşınır Konsolide Görevlisi-Ödeme Evraklarının Kontrolü-Ön Mali Kontrol
Email : mehmetkececioğlu@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 63 41
Faks: 0 (232) 750 62 59

Duygu PERKER ÖZTÜRK

Mali Hizmetler Uzmanı 
Görevi:
Ön Mali Kontrol-Ödeme Evraklarının Kontrolü
E-mail: duyguperker@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 63
Faks: 0 (232) 750 62 59

Sevgi MİRZE LEVENT

Mali Hizmetler Uzmanı 
Görevi:
Ön Mali Kontrol-Ödeme Evraklarının Kontrolü
E-mail: sevgimirze@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 63
Faks: 0 (232) 750 62 59

Elif BECERİK
Bilgisayar İşletmeni
Görevi:
Ödeme Evraklarının Kontrolü
E-Mail: elifbecerik@iyte.edu.tr
Tel:0 (232) 750 62 60
Faks:0 (232) 750 62 59

Zehra MOLLA
Memur
Görevi:
Taşınır Kayıt Yetkilisi-Ödeme Evraklarının Kontrolü
E-Mail: zehramolla@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 72
Faks: 0 (232) 750 62 59

PROJELER SERVİSİ

Murat EKİCİ

Şube Müdürü
Görevi:
Bilimsel Araştırma Projeleri( AB,ERASMUS,BAP , SAN-TEZ , TUBITAK Projeleri )
Ön Mali Kontrol ve Muhasebe İşlemleri
E-Mail: muratekici@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 56
Faks: 0 (232) 750 62 59 

Rahim YILMAZ

Bilgisayar İşletmeni
Görevi:
Bilimsel Araştırma Projeleri( AB,ERASMUS,BAP , SAN-TEZ , TUBITAK Projeleri )
E-Mail: rahimyilmaz@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 68
Faks: 0 (232) 750 62 59

VEZNE SERVİSİ

Gülsüm ÇAKI
Veznedar Vekili
Görevi:
Kasa ve Banka İşlemleri
E-Mail: gulsumcaki@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 57
Faks: 0 (232) 750 62 59

Ahmet SUCİ

Memur
Görevi:
Kasa ve Banka İşlemleri
E-Mail: ahmetsuci@iyte.edu.tr
Tel  : 0 (232) 750 62 57
Faks: 0 (232) 750 62 59