Pratik Bilgiler ve Parasal Limitler

• 4734 Sayılı Kanun’da Yer Alan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem ile KArşılaştırılmalı Değerlerine İlişkin Tablo

• Tablo I – Parasal Sınırlar

• TÜBİTAK-SANTEZ-BAP Doğrudan Temin, Pazarlık Usulü ve Ön Ödeme Limitleri

• İYTE Pratik Bilgiler 2014

• Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

• KDV Tevkifat Uygulaması

• Yeni KDV Tevkifat Tablosu

• İhale Mevzuatı

• Harcırah

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Gereğince Yapılan Aile-Çocuk-Doğum Yardımlarına İlişkin Bilgi Notu

• 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi Uyarınca Geçici Olarak Bir Başka Üniversiteye Tahsis Edilen Araştırma Görevlilerine Ödenecek Sürekli Görev Yolluğunun Hangi Üniversite Tarafından Ödeneceğine Dair Maliye Bakanlığı’nın Görüşü