Stratejik Plan Değerlendirme Raporları

Enstitü Yönetim Kurulunun 05.09.2017 tarih ve 27/1 sayılı kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

İYTE 2014-2018 Dönemi Stratejik Plan Değerlendirmesi