Stratejik Yönetim ve Planlama

  •      İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
  •      Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütme,
  •      İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
  •      İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
  •      İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
  •      Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
  •      Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
  •      İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
  •      İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  •      İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,