Tebliğler

• Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

• Harcırah Kanunu Genel Tebliği-(Seri No-40)

• Kamu İhale Tebliği – Eşik Değerler

• 2011 Yılı Parasal Limitleri

• Kurs ve Toplantılara Katılım Giderlerinin Ödenmesi

• ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN 1 NOLU TEBLİĞ

• KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

• TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

• TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TEBLİĞLERİ

• KAMU İHALE KURUMU TEBLİĞLERİ

• 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ

• 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEBLİĞLERİ

• 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA AİT TEBLİĞLER

• 2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNU TEBLİĞLERİ

• MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞLERİ

• GELİR VERGİSİ KANUNU TEBLİĞLERİ

• DAMGA VERGİSİ KANUNU TEBLİĞLERİ