TUBİTAK Projeleri

• TÜBİTAK Destek_Programları_Yönetmeliği

• 2017 TÜBİTAK DEVAM EDEN VE TOPLAM PROJE LİSTESİ

• 2016 YILI EŞİK DEĞERLERİ

• TÜBİTAK Kısıtlı Burs Ödemesi
• TÜBİTAK Yeni Burs Formu
• Uluslararası İşbirliği Projeleri Gündelikleri
• TÜBİTAK Projelerine İlişkin Pratik Bilgiler
• Uluslararası Araştırmacılar TÜBİTAK Projelerinden PTİ Alabilecek
• Proje Yürütücülerine Duyuru
• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik
• Tübitak Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas Ve Usuller
• TTS ve SAY2000İ’ye Yapılacak Girişlere İlişkin Açıklama
• Tübitak Projeleri Hesap Planı
• TÜBİTAK 1001 Projeleri Proje Teşvik İkramiyelerinin Vergilendirilmesi