Yönetmelikler

• Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

• Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (22.04.2016)

• GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI 
EK1-EK2

• Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Parasal Sınırlar

• 657 SAYILI KANUNA AİT YÖNETMELİKLER

• 2547 SAYILI KANUNA AİT YÖNETMELİKLER

• 3056 SAYILI BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME YÖNETMELİĞİ

• 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNA AİT YÖNETMELİKLER

• 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA AİT YÖNETMELİKLER

• KAMU İHALE KANUNU YÖNETMELİKLERİ

• AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

• TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK