• 1

Kamu İdareleri Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge

2017 Yılı Faaliyet Raporu

2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerleme Raporu

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütce Uygulama Tebligi Sıra No 5 

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No 2)

2018 YILI BÜTÇESİ

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

2017 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge

2016 Kurumsal İç Değerlendirme Raporu 31.05.2017

2017 TÜBİTAK Eşik Değerler Tablosu

2017 TÜBİTAK DEVAM EDEN VE TOPLAM PROJE LİSTESİ 

2017 Harcırah Kanunu (H Cetveli)

2017 İ Cetveli

2017 İhale İlan Süreleri 

2017 İHALE EŞİK DEĞERLER

2017 Damga Vergisi Oranları

2017 YILI PRATİK BİLGİLER

Personel Giderlerine İlişkin Ekonomik Kodlarda Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

2017 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge

HYS Teminat Mektubu İşlemleri Kılavuzu

KIK_DoğrudanTemin Kullanım Kılavuzu

Tübitak Harcamaları ile ilgili Duyuru

Otobüs Rayiç Bedelleri

Taksi Rayiç Bedelleri

E-Arşiv Fatura 

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (GYMY) Tablolarına GYMY Mali Tablolar kısmından ulaşılabilmektedir. 

2016 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge 

2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge 

10.03.2014 tarihindeki Uygulamalı kamu ihale mevzuatı Eğitim sunumları yayınlanmıştır 

Kurumsal Değerlendirme Kriterleri