Temel Değerlerimiz

  • İYİ YÖNETİŞİM
  • HESAP VEREBİLİRLİK
  • SAYDAMLIK
  • KALİTELİ HİZMET
  • GÜVENİLİRLİK
  • SÜREKLİLİK
  • ÇÖZÜM ODAKLILIK