Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama

     GÖREV TANIMI

  • Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
  • Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
  • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
  • Malî istatistikleri hazırlamak.