Özel Kalem

     GÖREV TANIMI

  • Başkanlığımızın, kurum içi ve kurum dışı telefon görüşmelerini sağlamak ve randevuları ayarlamak,
  • Başkanlığımıza ilişkin gelen ve giden evrakların, sisteme uygun şekilde kaydını yapmak,
  • Başkanlığımız personellerinin, görevlendirme onay işlemlerini yapmak,
  • Başkanlığımızda, göreve yani başlayan ve  görevden ayrılan personellerin, başlayış ve ayrılış işlemlerini yürütmek.
  • Başkanlığımız personellerine ilişkin, mesai takip çizelgesini hazırlamak ve takibini yapmak,
  • Personel yıllık izin, hastalık sevk ve sağlık raporlarına ilişkin belgelerin takibini yapmak,
  • Kurum içi ve kurum dışı gelen faksları ilgili kişilere iletmek,
  • Daire Başkanının yazılı ve sözlü direktiflerinin, ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak.