Taşınır Kayıt ve Konsolide Servisi

     GÖREV TANIMI

  • Taşınırlara ilişkin, birimlerden gelen üçer aylık dönem raporlarının, muhasebe sisteminden alınan raporlarla karşılaştırmasını yapmak ve uygunluğunu sağlamak,
  • Enstitümüz harcama birimlerinin, taşınır hesaplarının konsolide işlemlerinin yürütmek,
  • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
  • Taşınır kesin hesap mal icmal cetvellerini, plan ve yıllık programa uygun olarak hazırlamak,
  • Taşınır kesin hesap mal icmal cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini üst yönetici adına hazırlamak.