Vezne

     GÖREV TANIMI

  • Günlük kasa sayımı yapmak, kasada bulundurulacak azami miktarı gün sonlarında kontrol ederek varsa kasa limitini aşan tutarı bankaya göndermek üzere hazırlamak veya muhasebe yetkilisi ile birlikte ortak muhafaza altına almak,
  • Banka hesaplarını kontrol etmek ve  muhasebe kayıtlarını oluşturmak,
  • Para ve para ile ifade edilebilen değerler ile teminat mektupları emanetlerini almak, saklamak ve ilgilerine vermek veya göndermek,
  • Öğrenci harç iadelerini gerçekleştirmek,
  • Memur Yemek Yardımı hesabından fatura ödemelerini hazırlamak ve ödenmesini sağlamak üzere muhasebe yetkilisine göndermek, takibini yapmak,
  • Arşiv düzenlemek ve kayıtlarını tutmak,
  • Banka hesabına yansıyan gelirleri kayıt altına almak.