Maaş ve Özlük Harcamaları Muhasebe Kontrol Servisi

     GÖREV TANIMI

 • Maaş ödemelerinin muhasebe kontrolünü yapmak,
 • Vergi beyannamelerini düzenlemek ve Vergi Dairesine gönderimini sağlamak,
 • SGK-SSK yasal emanetlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderimini sağlamak,
 • Ek ders ödemelerinin muhasebe kontrolünü yapmak,
 • Yolluk ödemelerinin muhasebe kontrolünü yapmak,
 • Başka birim adına izlenen alacakların (icra, nafaka v.b.) ilgililerine gönderimini sağlamak,
 • Kişi borçlarını ilgili mevzuatına göre açmak ve takibini yapmak,
 • Sendika aidat kesintilerini ilgili sendikalara göndermek,
 • Kefalet kesintilerinin gönderimi ve kefalet giriş-çıkış işlemlerinin takibini sağlamak,
 • Öğrencilerin staj sonrası ilgili iş yeri katkı payı ödemelerini kontrol etmek,
 • Ek karşılık ve faturalı alacaklar ödemelerini kontrol etmek.