Proje Harcamaları Muhasebe Kontrol Servisi

     GÖREV TANIMI

  • Özel hesaplarda izlenen projeler kapsamında, döviz cinsinden veya TL olarak, banka hesabı açılması ile ilgili yazışmaları yapmak,
  • Öğrenci Değişim Hareketliliği kapsamında, döviz cinsinden veya TL olarak banka hesabı açılması ile ilgili yazışmaları yapmak,
  • Özel hesaplarda izlenen projeler kapsamında, fatura, PTİ, burs, ücret, yolluk ve avans ödemelerinin muhasebe kontrolünü yapmak,
  • Proje kapsamında yapılan tüm ödemelerin ve tahsil edilen gelirlerin, muhasebe kayıtlarını oluşturmak,
  • Tüm projelere ilişkin banka hesaplarının, gün sonlarında kontrolünü yaparak, banka işlemlerinin muhasebe kayıtlarını oluşturmak,
  • Kur değerleme işlemleri yapmak,
  • Projelere ilişkin mali bilgi istatistiklerini tutmak,
  • Proje özlük dosyalarının tutulmasını ve saklanmasını sağlamak.