Diğer Harcamalar Muhasebe Kontrol Servisi

     GÖREV TANIMI

 • Doğrudan temin kapsamındaki mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ödeme emri belgelerinin, mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve ödemelerini yapmak,
 • İhale usulü ile yapılan işlere ait taahhüt kartı oluşturmak ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması ve takibi işlemlerini yapmak,
 • İhale usule ile yapılan mal, hizmet alımı ve yapım işlerine ait hak edişe bağlanmış ödeme evraklarının kontrolünü ve ödemesini yapmak,
 • Tarifeye  bağlı ödemelere (elektrik, su, telefon v.b.)  ilişkin evrakların kontrolünü ve ödemesini yapmak,
 • İş avanslarının ve kredilerin açılması, takip işlemleri ile kapanış kayıtlarını yapmak,
 • YÖK 100/2000 doktora ve lisan burslarının takibini ve ödemesini yapmak,
 • BAP ödemelerinin takibini ve ödemesini yapmak,
 • BAP, vadeli ve vadesiz hesaplarının takibini yapmak ve muhasebe kayıtlarını oluşturmak,
 • Elektrik ve su tahsilat programı üzerinden 3. şahıslardan olan alacakların takibini yapmak,
 • Vergi ve SGK borcu sorgulaması yapmak, borçların ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamak,
 • ÖYP ödemelerinin kontrol ve takibini yapmak.